Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Tiếp tục tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe
Sau thời gian khẩn trương khắc phục sự cố, hiện máy chủ quản lý hệ thống giấy phép lái xe của Sở Giao thông Vận tải đã hoạt động, bộ phận một cửa của sở tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
Cổng Thông tin điện tử tỉnh giới thiệu toàn văn nội dung thông báo này của Sở Giao thông Vận tải​./.