Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Theo hanamtv.vn