Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trần Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà ...

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trần Thị Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Nam, ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026.
Theo hanamtv.vn