Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Tình hình phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023
Các nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023 đã từng bước được triển khai, hoàn thiện.

Nông nghiệp và nông thôn

Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt có 04 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích đất quy hoạch là 496,9 ha. Thu hút được 05 doanh nghiệp đầu tư vào 04 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (trong đó có 04 doanh nghiệp đã đầu tư và sản xuất, 01 doanh nghiệp đang đầu tư), giá trị sản xuất tại các khu nông nghiệp công nghệ cao đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó nổi bật là các khu nhà kính công nghệ cao của các doanh nghiệp trồng dưa chuột, cà chua, dưa lưới. Đối với những diện tích sản xuất ngoài trời, sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGap, ứng dụng một phần công nghệ cao trong một số khâu sản xuất. Các doanh nghiệp trong các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo đúng thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc đầu tư các công trình hạ tầng ngoài hàng rào các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã phát huy được hiệu quả, đáp ứng được giao thông, thông tin liên lạc, công tác tưới, tiêu, phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và một phần diện tích sản xuất của các địa phương. Các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đi vào hoạt động hiệu quả đã trở thành hạt nhân dẫn dắt các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã trong toàn tỉnh học tập, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ra các sản phẩm nông sản an toàn có chất lượng cao và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất theo giá trị với các cơ sở, doanh nghiệp; từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam như các sản phẩm rau củ quả, các sản phẩm sữa. UBND tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, bao gồm cả hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cơ chế hỗ trợ hướng trực tiếp vào đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tham gia liên kết chuỗi nông sản, hỗ trợ các hợp tác xã tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng logo, nhãn hiệu và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp sạch… Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp cũng được quan tâm và triển khai trên địa bàn tỉnh có 18 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.

Y tế

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và hoạt động ngành y tế, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh đã triển khai Phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế; Hệ thống thông tin quản lý trạm y tế (thử nghiệm); Phần mềm quản lý nhà thuốc trên địa bàn tỉnh; Trung tâm điều hành y tế tỉnh (Phân hệ của Trung tâm điều hành thông minh). Bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện, thị xã, thành phố đều ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị bệnh viện; Phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế triển khai ở 100% tuyến xã và tuyến huyện, liên thông cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn tỉnh; Nhiều bệnh viện tuyến tỉnh và huyện ứng dụng các hệ thống phần mềm vào khám và chữa bệnh từng bước hướng đến bệnh viện thông minh, y tế thông minh. Các bệnh viện tuyến tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới trong nước và thế giới vào điều trị như: can thiệp mạch vành, phẫu thuật nội soi, điều trị đột quỵ, triển khai kỹ thuật chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA).

Giáo dục và đào tạo

100% các trường học cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã có phòng máy và đưa bộ môn tin học vào giảng dạy cho học sinh. 100% cán bộ công chức ngành Giáo dục sử dụng hệ thống e-mail phục vụ công vụ (tên miền gov, edu); việc khai thác tài nguyên trên các trang tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực hiện thường xuyên. Các đơn vị trường học ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giảng dạy như quản lý học sinh, phiếu liên lạc điện tử; dạy và học trực tuyến… Việc ứng dụng công nghệ trong tổ chức quản lý và dạy học được nâng lên một tầm cao mới trong làn sóng phát triển công nghệ 4.0. Trên cơ sở khai thác tối đa các ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng E-learning hay các phần mềm dạy học trực tuyến như Microsoft Teams, Zoom… giáo viên và học sinh đều dễ dàng tham gia vào các lớp học được mở trên hệ thống thông qua máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối Internet.

Lao động, việc làm và an sinh xã hội

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt: Đã thực hiện rà soát, đối khớp dữ liệu người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 99,6%. Thực hiện chi trả qua tài khoản cho đối tượng người có công đạt 33,8%. Triển khai thực hiện dịch vụ công liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ tháng 11/2022. Đã thực hiện thu thập thông tin về người lao động trên địa bản tỉnh; nhập dữ liệu trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 84%.

Thương mại, công nghiệp và năng lượng

Thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ thông qua các hội nghị và các lớp tập huấn…Triển khai các dịch vụ công hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lưới điện truyền tải 220kV và lưới điện phân phối đến 110kV được đầu tư xây dựng phù hợp với Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia, Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Hà Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tất cả các trạm biến áp truyền tải đều được lắp đặt hệ thống điều khiển, giám sát thu thập dữ liệu từ xa SCADA/EMS nhằm cung cấp cho đơn vị quản lý vận hành những thông tin quan trọng của các thiết bị trong trạm biến áp và cho phép thực hiện các lệnh điều khiển cần thiết để đảm bảo cho hệ thống hoạt động an toàn và có hiệu quả. Lưới điện được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam. Lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy có độ dự phòng cao, không xảy ra tình trạng quá tải, đảm bảo đáp ứng được tốc độ tăng trưởng của phụ tải điện trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo đủ nguồn điện, chất lượng điện phục vụ sản xuất cho các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, đặc biệt là giải quyết cấp điện cho các doanh nghiệp trọng điểm, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh. Hệ thống chiếu sáng đường phố và chiếu sáng các khu công cộng đã được điều khiển tự động bán thông minh như điều khiển thời gian bật, tắt đèn, điều khiển số lượng đèn chiếu sáng theo từng khoảng thời gian.

Du lịch

Đã thực hiện số hóa dữ liệu về các di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh, các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Đang triển khai Cổng thông tin Du lịch và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Hà Nam.

Tài nguyên và môi trường

Đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; triển khai hệ thống quản lý hoạt động khoáng sản và cơ sở dữ liệu khoáng sản trên địa bàn tỉnh; triển khai thí điểm Nền tảng bản đồ tại 5 xã, phường trên địa bàn thị xã Duy Tiên; 5 xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng. Đang triển Nền tảng bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quản lý, vận hành, lưu trữ, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam; Hệ thống giám sát xe vận chuyển rác và khối lượng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Tài chính, ngân hàng

Triển khai nhiều giải pháp như tăng cường tuyên truyền, phối hợp các ngân hàng liên kết trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức để hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức sử dụng và nắm bắt những tiện ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Từ đó, có nhiều cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thanh toán tiền điện, nước, cước viễn thông, học phí... không dùng tiền mặt. Ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp. Trên địa bàn tỉnh hiện có 34 đơn vị đầu mối tổ chức tín dụng. Các đơn vị đều có chức năng mở tài khoản tiền gửi thanh toán, dịch vụ thanh toán trực tiếp điện tử liên ngân hàng, cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc tham gia gián tiếp thông qua chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh và Hội sở ngân hàng thương mại cổ phần. Các tổ chức tín dụng đã phối hợp tốt trong việc cung cấp thông tin về ứng dụng phần mềm, tiện ích thanh toán phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Giao thông vận tải, logistics

Tích hợp khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý chuyên ngành do Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục quản lý chuyên ngành thực hiện, xây dựng. Sử dụng phần mềm nhập dữ liệu hồ sơ đào tạo mô tô, ô tô, tàu sông; phần mềm quản lý giáo viên dạy thực hành lái xe toàn quốc của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cung cấp, đảm bảo tính đồng bộ; hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình đối với phương tiện giao thông vận tải. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bưu chính, chuyển phát, xây dựng hạ tầng logistics để phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Dịch vụ chuyển phát, giao nhận, thu hộ đã hình thành và ngày càng phát triển mạnh, góp phần tạo điều kiện cho việc giao nhận hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam được thuận tiện và nhanh chóng (như: Bưu điện Hà Nam, giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, Viettel post....).

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực:

 Toan canh tong ket De an Giao BD.jpg
Hội nghị tổng kết Đề án thí điểm giao doanh nghiệp (Bưu điện tỉnh) thực hiện tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Mobifone.jpg 

Mobifone Hà Nam giới thiệu sản phẩm số tại Chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

 Viettel.jpg
Viettel Hà Nam giới thiệu sản phẩm số tại Chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

VNPT.jpg 

VNPT Hà Nam giới thiệu sản phẩm số tại Chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023