Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh ủy: Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Tỉnh ủy: Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Chiều ngày 04/01/2023, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

DSC_8065.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Bùi Tuấn Quang - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Trọng Hưng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố…

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, là năm đầu tỉnh Hà Nam thực hiện tự chủ ngân sách. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến", “Tự chuyển hóa" trong nội bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5, lần thứ 6 khóa XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, dân chủ được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển, dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội. Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt mức tăng trưởng cao (10,82%), là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 12 toàn quốc. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, du lịch, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khá; sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, vui chơi giải trí đã hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới; văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Quốc phòng được củng cố vững chắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định.

DSC_8082.jpg 

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy quán triệt Quyết định số 90

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố.

6897.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh  Lê Thị Thủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh; tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ, từ đó có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian nửa nhiệm kỳ còn lại, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, tập trung hướng về cơ sở, kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn; đồng bộ, khách quan; thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, nhằm phòng ngừa vi phạm và xử lý kịp thời những vi phạm, khuyết điểm theo quy định; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời nắm tình hình; phát hiện, sàng lọc dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên cấp dưới; thực hiện nghiêm quy định công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, nhất là những địa phương mà người dân còn nhiều ý kiến, kiến nghị để kịp thời lắng nghe và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng, khách quan, công tâm, đúng pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc; lãnh đạo Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phát huy dân chủ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Cấp ủy đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Chính quyền các cấp bám sát chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả" để chỉ đạo điều hành đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 theo Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy; tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp; bám sát các bộ, ngành Trung ương để xin ý kiến, bảo đảm hoàn thiện thủ tục sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch các khu công nghiệp và Đề án xây dựng Khu công nghệ cao; phát triển mạnh thương mại - dịch vụ - du lịch; khai thác tiềm năng, lợi thế của khu du lịch quốc gia Tam Chúc và các di tích văn hoá, lịch sử, tâm linh trên địa bàn để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; tiếp tục ứng dụng công nghệ cao vào sản suất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân; thực hiện hiệu quả Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy đối với công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước; có các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, bảo đảm tăng thu ngân sách bền vững; chống thất thu; quản lý chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường; quy hoạch, trật tự đô thị, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách.    

Về nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính và giải quyết đơn thư, khiếu kiện, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án: Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chuẩn bị tốt các điều kiện để diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 thành công, tiết kiệm, an toàn; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông; thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp và các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư các dự án trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và ý kiến, kiến nghị của cử tri; nhất là những ý kiến, kiến nghị về những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của Nhân dân mà cử tri có ý kiến nhiều lần.

1236.jpg 

 DSC_8090.jpg
             ​Tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, 42 tổ chức Đảng và 38 đảng viên được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Ngay sau hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh nghe báo cáo kết quả kiểm điểm năm 2022 của BTV Tỉnh ủy./.