Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh ủy triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Tỉnh ủy triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Sáng ngày 30/12/2020, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
tk1.jpg
​Đại biểu dự hội nghị
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ​ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy -Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ  (BTV) Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố…
tk3.jpg
​Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa trình bày báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Thị Lụa nêu rõ: Năm 2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid 19, song BCH, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tích cực. Kinh tế, xã hội của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2020 theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 38.083,5 tỷ đồng, tăng 7,02% so với cùng kỳ năm 2019, tuy thấp nhất trong 10 năm gần đây nhưng là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng, thứ 6 toàn quốc. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp duy trì tăng trưởng; thu hút đầu tư, thu ngân sách đạt kết quả tốt. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh được triển khai hiệu quả. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đời sống nhân dân ổn định. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, nhất là đơn thư liên quan đến đại hội đảng các cấp được quan tâm chỉ đạo.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo không khí phấn khởi, khí thế quyết tâm mới, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận đánh giá kết quả đạt được, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội năm 2021.

tk2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đánh giá cao kết quả đạt được của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong năm 2020. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: Năm 2021 cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán ​bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Cùng đó, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, đảng viên, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Mặt khác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền, tập trung lãnh đạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp. Tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, thu hút ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, phát triển thương mại - dịch vụ… Tăng cường quản lý nắm chắc nguồn thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2021; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tăng cường biện pháp xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; chú trọng công tác giáo dục, y tế. Đặc biệt là chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tiếp tục giữ vững an ninh - quốc phòng. Trước mắt, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân vui Tết đón Xuân an toàn, tiết kiệm; đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.