Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 443/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây KH 443.pdf