Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023
Ngày 11/5/2023, Uỷ ban nhân tỉnh ban hành Kế hoạch số 899/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Xem chi tiết Kế hoạch tại đây KH Tuan le Quoc gia thien tai.pdf