Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu nội địa

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu nội địa
Ngày 22/11/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3149/UBND-GTXD về việc tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu nội địa.

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương thực hiện “tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh, thành phố hỗ trợ công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa" như đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại văn bản số 1951/SGTVT-QLKCHT ngày 16/11/2022.

Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong công tác điều tiết, hướng dẫn giao thông tạo điều kiện cho các phương tiện chuyên dùng vận chuyển xăng dầu qua địa bàn tỉnh được thuận lợi, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung được chấp thuận nêu trên.

Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

​​