Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Tin theo lĩnh vực Ngày sách Việt Nam  
Tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới
Ngày 26/4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người.

Để hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 243/SKHCN-QLCN về việc tổ chức hưởng ứng ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Sở đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ đề hưởng ứng của Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 ở Việt Nam là: “Sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn".

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng trong tháng 4/2022, trọng tâm là từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022.

Các hoạt động chính cần tập trung thực hiện như: Treo pano, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm phù hợp khác. Lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông; phối hợp với các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, báo chí của trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng, đăng tải các nội dung về kết quả triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ; tổ chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến về đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ; thiết lập các nhóm hành động, nhóm tình nguyện... để tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ các đoạn phim giới thiệu, phóng sự, các chương trình, tài liệu trực tuyến, hoặc tổ chức các cuộc thi, diễn đàn trên các nền tảng mạng xã hội, các website có nội dung liên quan đến chủ đề Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 nhằm tăng cường sự quan tâm, tương tác của cộng đồng; sử dụng các hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp khác nhằm truyền tải rộng rãi thông điệp chung của Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022; biểu dương, động viên, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho việc thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ./.