Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo theo Chương trình EPS đợt 1 năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo theo Chương trình EPS đợt 1 năm 2023
Ngày 08/5/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 952/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo theo Chương trình EPS đợt 1 năm 2023.
Theo đó, người lao động tham dự kỳ thi theo quy định tại văn bản số 315/TTLĐNN-TCLĐ ngày 04/5/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Xem chi tiết văn bản số 315/TTLĐNN-TCLĐ tại đây CV 315 ngành chế tạo.pdf