Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid -19 đợt 04 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid -19 đợt 04 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 17 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1793/KH-UBND về tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo Kế hoạch, Bộ  Y  tế ban  hành  Quyết  định  cấp  cho  Hà  Nam  20.160  liều vắc  xin Moderna (trong đó phân thành nhiều đợt; yêu cầu lập kế hoạch tiêm chủng cho 2 mũi/đối tượng) và 5.850 liều vắc xin Pfizer (dự kiến tiêm cho đối tượng đã được tiêm chủng mũi 1 bằngvắc xinAstraZeneca). Do đó, đối tượng dự kiến tiêm chủng như sau:

- Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân).

- Người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết điều tra dịch tễ, tình nguyện viên, phóng viên...).

- Người sinh sống tại các vùng có dịch.

- Các đối tượng là người lao động đang làm việc  tại  các  doanh  nghiệp trong  và  ngoài  khu  công  nghiệp,  có  nhiều lao động...; cơ quan, đơn vị,  doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thiết yếu (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp,  doanh  nghiệp  kinh  doanh  vận  tải, điện, nước,  khách  sạn,  nhà  hàng, tín dụng, kho bạc, du lịch...).

 - Các đối tượng  khác  theo quyết định  của  Bộ trưởng  Bộ Y tế hoặc  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian: Dự kiến từ ngày 18 tháng 7 năm 2021.

Địa điểm tiêm chủng: Tại các bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã và các địa điểm khác đủ điều kiện.

Xem chi tiết Kế hoạch hoạch số 1793/KH-UBND về tổ chức tiêm vắc xin phòng Coivd-19 đợt 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam tại đây!