Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 05 năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 05 năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Ngày 22/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1864/KH-UBND về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 05 năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, tổ chức tiêm hết 6.000 liều vắc xin phòng Covid-19 được Bộ Y tế phân bổ cho các đối tượng đã được tiêm Mũi 1 vắc xin AstraZeneca đợt 1 và đợt 2 thuộc các kế hoạch của UBND tỉnh: số 950/KH-UBND ngày 22/4/2021 và số 1351/KH-UBND ngày 03/6/2021 bảo đảm an toàn, kịp thời, hiệu quả.

Đối tượng tiêm là các trường hợp đã được tiêm Mũi 1 vắc xin AstraZeneca thuộc đợt 1 và một số trường hợp đến lịch tiêm Mũi 2 thuộc đợt 2 và đáp ứng được tiêu chí của sàng lọc trước tiêm chủng.

Thời gian tiêm: Dự kiến triển khai từ ngày 24/7 đến ngày 14/8/2021 tiêm cho các đối tượng đã tiêm Mũi 1 đợt 1 (từ ngày 27/4/2021 đến ngày 14/5/2021). Dự kiến triển khai từ ngày 15/8 đến ngày 30/8/2021 tiêm cho các đối tượng đã tiêm Mũi 1 đợt 2 (từ ngày 03/6/2021 đến ngày 25/6/2021).

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!