Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS trong ngành đóng tàu năm 2023

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS trong ngành đóng tàu năm 2023
Ngày 15/9/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 741/TTLĐNN-TCLĐ về việc phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS trong ngành đóng tàu năm 2023.
Xem chi tiết tại đây