Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống thi đua yêu nước và giao lưu điển hình tiên tiến

Tin theo lĩnh vực Kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc  
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống thi đua yêu nước và giao lưu điển hình tiên tiến
Ngày 11/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giao lưu điển hình tiên tiến Tòa án hai cấp tỉnh Hà Nam.

Tham dự Lễ kỷ niệm và giao lưu điển hình tiên tiến có ông Trần Hữu Quân - Tỉnh ủy viên - Chánh án, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh; bà Lê Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ); lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh; thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án hai cấp trong tỉnh; trưởng đoàn, phó trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh...

phat.jpg

Ông Trần Hữu Quân - Tỉnh ủy viên - Chánh án, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi lễ

70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng, nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, cùng với các cấp, các ngành, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua của Trung ương và địa phương phát động. Hàng năm đơn vị đã tổ chức phát động được nhiều phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Các phong trào thi đua đã được đổi mới về nội dung, hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu công tác chuyên môn. Công tác giải quyết, xét xử các loại án và các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tòa án luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; không để xảy ra việc kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm; không để án tồn đọng, quá thời hạn luật định, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Việc thực hiện chính sách khen thưởng luôn bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước, có sự kết hợp hài hòa giữa các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng. Từ các phong trào thi đua yêu nước, trong hệ thống Tòa án hai cấp đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều điển hình tiên tiến được Nhà nước tặng các phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua Tòa án nhân dân v.v…

tangh.jpg

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Trần Hữu Quân tặng hoa cho các cá nhân điển hình tiên tiến

Tại buổi lễ trọng thể này, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã tổ chức giao lưu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Tòa án nhân dân hai cấp trong thời gian qua. Với ý nghĩa tôn vinh, chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm quý báu từ các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy tinh thần khắc phục khó khăn, ý chí vươn lên, tạo động lực mới để mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống Tòa án hai cấp phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào phong trào thi đua yêu nước và thành tích chung của Tòa án nhân dân./.