Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Lê Thị Thủy...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh
Sáng ngày 05/12/2023, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh.

8787ko.jpg.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc kỳ họp

- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!               

- Thưa các đồng chí đại diện các ban của Trung ương Đảng!

- Thưa các vị Đại biểu Quốc hội, các vị Đại biểu HĐND tỉnh!

- Thưa các vị Đại biểu tham dự Kỳ họp!

- Thưa toàn thể Cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp năm 2023; hôm nay, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Về dự Kỳ họp, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu:

* Đại biểu Trung ương:

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa 15 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam.

* Đại biểu địa phương:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh, Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh;

- Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Giám đốc một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX;

Cùng các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã về dự Kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị Đại biểu Quốc hội, các vị Đại biểu khách quý và các vị Đại biểu HĐND tỉnh về dự Kỳ họp. Xin gửi đến quý vị Đại biểu cùng toàn thể Cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh - Khoá XIX thành công tốt đẹp.

- Thưa các vị Đại biểu!

- Thưa toàn thể Cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn so với dự báo (xung đột chính trị tại một số quốc gia diễn ra gay gắt; kinh tế thế giới tăng trưởng chậm; các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro; tình hình thiên tai, dịch bệnh còn phức tạp) đã ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh và việc thực hiện mục tiêu chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua.

Nhưng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Trung ương, sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy và sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và có bước phát triển.

Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/16 chỉ tiêu chủ yếu tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,41%, đứng thứ 5 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 8 toàn quốc; thu ngân sách nhà nước gần đạt kế hoạch đề ra.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có bước phát triển, thu hút đầu tư tăng khá; thương mại, dịch vụ từng bước phục hồi; hoạt động du lịch đạt kết quả cao.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu vượt kế hoạch đề ra.

Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, liên vùng được quan tâm đầu tư.

Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục đào tạo được duy trì; dịch bệnh được kiểm soát.

Quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế:

- Còn 03 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra (Tổng sản phẩm trong tỉnh - tốc độ tăng trưởng; GRDP bình quân đầu người; Thu cân đối ngân sách).

 - Tiến độ hoàn thiện Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch, các dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.

- Hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp thành lập mới giảm, nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất - kinh doanh tăng so với cùng kỳ.

- Việc thực hiện một số cơ chế chính sách liên quan đến phát triển sản xuất nông nghiệp chưa kịp thời; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, môi trường còn hạn chế.

- Hiệu quả cải cách hành chính chưa cao, tình trạng cán bộ công chức đùn đẩy, né tránh chưa làm hết trách nhiệm chậm được khắc phục; trình độ năng lực một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Tại Kỳ họp này, HĐND sẽ tập trung thảo luận, phân tích kỹ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đồng thời, đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

- Thưa các vị Đại biểu!

- Thưa toàn thể Cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Tại phiên họp trù bị, các vị Đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua chương trình, thười gian, nội dung Kỳ họp; theo đó Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua các nội dung sau đây:

Một là: Xem xét, đánh giá Báo cáo của UBND tỉnh và các ngành về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; trên cơ sở đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trọng tâm có tính khả thi để triển khai thực hiện trong năm 2024.

Hai là: HĐND sẽ xem xét các Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; các Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; nghe Thông báo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Nghe báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh và các Báo cáo quan trọng khác.

Ba là: HĐND tỉnh thảo luận, xem xét thông qua 03 Nghị quyết về Chương trình, Kế hoạch hoạt động, Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh; 22 Nghị quyết về kinh tế - xã hội và tổ chức bộ máy.

Bốn là: HĐND tỉnh thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động trả lời ý kiến, kiến nghị của Cử tri gửi đến Kỳ họp; những ý kiến của cử tri tiếp nhận tại Kỳ họp qua đường dây nóng và hoạt động chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn của các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và lãnh đạo UBND tỉnh về những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Năm là: HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh theo quy định. HĐND tỉnh thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026; đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND đối với sự nỗ lực cố gắng để đạt được những kết quả quan trọng từ đầu nhiệm kỳ tới nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

- Thưa các vị Đại biểu!

- Thưa toàn thể Cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Để chuẩn bị cho Kỳ họp, trong thời gian qua, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã tích cực, chủ động, phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Cử tri gửi đến Kỳ họp. Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị kỹ các nội dung trình Kỳ họp.

Quá trình xây dựng, thẩm tra các báo cáo, tờ trình đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến, chủ trương của Cấp ủy và căn cứ vào các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của tỉnh để hoàn thiện, gửi đến các vị Đại biểu HĐND tỉnh.

Để Kỳ họp thành công tốt đẹp, thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị:

Lãnh đạo UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà Đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Các vị Đại biểu HĐND tỉnh với trách nhiệm của người Đại biểu trước Cử tri và Nhân dân, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng và xem xét quyết định những chủ trương đúng, sát với thực tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống của người dân.

HĐND tỉnh mong muốn Cử tri và Nhân dân trong tỉnh dành thời gian quan tâm, theo dõi, giám sát hoạt động của Kỳ họp; tham gia đóng góp ý kiến để HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của Cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi xin tuyên bố Khai mạc Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh Hà Nam - khóa XIX.

Một lần nữa xin kính chúc các vị Đại biểu khách quý, các vị Đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể Cử tri và Nhân dân trong tỉnh mạnh khoẻ, hạnh phúc; chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!​