Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh
Sáng ngày 04/7/2023, tại hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ mười ba - kỳ họp giữa năm 2023 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh.

bi-thutupb.jpg 

​​Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

- Kính thưa các vị đại biểu khách!

- Kính thưa Hội đồng!

- Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023; hôm nay, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ mười ba - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Về dự Kỳ họp, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh;

- Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; giám đốc một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX;

Cùng các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã về dự Kỳ họp.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu khách quý và các vị đại biểu HĐND tỉnh về dự kỳ họp. Xin gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh - khoá XIX thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Nhưng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Trung ương và sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh ta đã vượt qua khó khăn và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản giữ được ổn định; tốc độ tăng trưởng đạt 6,2%; các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch tiếp tục phục hồi, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo quyết liệt; công tác quy hoạch, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến; các dự án trọng điểm được tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công xây dựng và khánh thành.

Văn hoá - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; chất lượng giáo dục được nâng lên, đã tổ chức các kỳ thi an toàn; công tác đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm; công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được chú trọng; các loại dịch bệnh được kiểm soát. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - quân sự địa phương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của Nhân dân ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu chưa đạt 50% kế hoạch đề ra; sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; hiệu quả hoạt động thấp; số doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể tăng; thu hút đầu tư giảm so với cùng kỳ; một số nguồn thu rất khó khăn; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp; tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án chậm; công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường còn hạn chế; cải cách hành chính chuyển biến chậm; việc giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa dứt điểm, chưa đúng tiến độ đã cam kết.

Do đó, tại kỳ họp này, HĐND sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung sau:

Một là: Thảo luận, phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Nhất là, trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; việc tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động; việc thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ các dự án trọng điểm; việc triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND đã ban hành, nhất là các Nghị quyết liên quan trực tiếp đến người dân; việc xử lý các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường…, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của các ngành, các cấp. Đồng thời, dự báo tình hình thời gian tới. Từ đó, có các giải pháp cụ thể, hiệu quả để vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã đề ra, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2021-2025.

Hai là: HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh và nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, Thông báo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, báo cáo của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Ba : Hội đồng sẽ thảo luận, xem xét thông qua 22 nghị quyết; trong đó có 02 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị gồm: Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Hà Nam; Nghị quyết xác nhận kết quả phối hợp giải quyết của Thường trực HĐND tỉnh về những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

20 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và các cơ chế - chính sách trong các lĩnh vực: kế hoạch - đầu tư; tài chính - ngân sách; đất đai, khoáng sản; quy hoạch, đô thị; giáo dục - đào tạo; lao động xã hội...

Bốn là, HĐND tỉnh thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; những ý kiến của cử tri tiếp nhận trực tiếp qua đường dây nóng gửi tới kỳ họp; hoạt động chất vấn của các vị đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn của các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và lãnh đạo UBND tỉnh và ra Thông báo kết luận về kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Năm là, HĐND tỉnh thực hiện việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Để chuẩn bị cho kỳ họp, trong thời gian qua, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã tích cực, chủ động, phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị kỹ các nội dung trình kỳ họp.

Quá trình xây dựng, thẩm tra các báo cáo, tờ trình đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến, chủ trương của cấp ủy và căn cứ vào các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của tỉnh để hoàn thiện, gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Để kỳ họp thành công tốt đẹp, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị:

Lãnh đạo UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Các vị đại biểu HĐND với trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và Nhân dân, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kiỳ họp, nhất là, những nội dung còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh quyết định những chủ trương đúng, sát với thực tế, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Với tinh thần đó, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ mười ba - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh Hà Nam - khóa XIX.

Một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh mạnh khoẻ, hạnh phúc; chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!