Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, bá...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Ngày 23/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2012/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin, báo chí của nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định số 88/2012/NĐ-CP được xây dựng đã khắc phục những điểm không còn phù hợp tại những quy định trước đây; đồng thời bổ sung một số điểm mới theo hướng cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi và linh hoạt hơn cho hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển, giao lưu, hội nhập và hợp tác quốc tế của Việt Nam với các nước. Nghị số số 88/2012/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở phù hợp với quy định trong những văn bản luật liên quan; phù hợp với điều chỉnh và phân công nhiệm vụ trong cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước hiện hành; tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thông tin báo chí của nước ngoài tại Việt Nam.

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã kịp thời chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai quán triệt, phổ biến, thực hiện tốt Nghị định số 88/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Tỉnh thường xuyên rà soát, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Nghị định số 88/2012/NĐ-CP, Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Điện ảnh và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức, nhân dân hiểu những quy định chung về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; nguyên tắc hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài tại Việt Nam; hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, lồng ghép các văn bản về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam trong các Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật của Tỉnh, của ngành Thông tin và Truyền thông. Công tác tuyên truyền được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 88/2012/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài (Bộ Ngoại giao) quản lý và hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài hoạt động tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 88/2012/NĐ-CP và các văn bản có liên quan; tạo điều kiện để các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài về tỉnh để thực hiện phóng sự, ghi hình, cụ thể là:

Năm 2016, tỉnh phối hợp với Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tạo điều kiện cho 03 lượt đoàn về làm việc thực hiện các tin bài tại tỉnh: 05 phóng viên của hãng truyền hình JIBS (Hàn Quốc) tới tỉnh thực hiện phóng sự “Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam"; 01 phóng viên của Đức tới tỉnh tìm hiểu về bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trên biển Đông; 02 phóng viên thuộc kênh truyền hình France 2 (Pháp) về tỉnh thực hiện phóng sự truyền hình tìm hiểu ngành sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Năm 2017, tỉnh phối hợp với Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tạo điều kiện cho 02 lượt đoàn về làm việc thực hiện các tin bài tại tỉnh: Đoàn hãng truyền hình Asahi (Nhật Bản) tới tỉnh để thực hiện quay phim giới thiệu du lịch Việt Nam thông qua hành trình bằng xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh; phóng viên thuộc Tạp chí National Geographic (Hoa Kỳ) làm việc với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để ghi hình minh họa cho hoạt động nghiên cứu và kiểm soát vi khuẩn kháng đa kháng sinh.

Năm 2019, tỉnh phối hợp với Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tạo điều kiện cho phóng viên của Hãng truyền hình BS Asahi (Nhật Bản) tới tỉnh thực hiện chương trình giới thiệu văn hóa, ẩm thực, các địa điểm du lịch Việt Nam thông qua hành trình du lịch bằng tàu hỏa. Tháng 8/2019, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan do ông MongKol Banprapa - Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan - Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Hà Nam để tìm hiểu về sự phát triển kinh tế, xã hội và du lịch của tỉnh trong những năm gần đây; tìm hiểu thực tế để mở rộng các quan hệ hợp tác phát triển, đặc biệt là hợp tác phát triển trong lĩnh vực báo chí giữa Thái Lan với Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng.

Đặc biệt năm 2022, tỉnh Hà Nam được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức thi đấu môn bóng đá trong nhà (Futsal) với hai nội dung nam, nữ nằm trong Chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Trong thời gian diễn ra SEA Games 31, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh quản lý, hướng dẫn 30 phóng viên báo chí quốc tế (20 phóng viên của nước Thái Lan, 10 phóng viên của nước Indonesia) đến Hà Nam đưa tin, tác nghiệp tại các trận đấu để kịp thời truyền tải đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Qua đó góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế về Hà Nam và SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Tháng 11 năm 2022, Công nương Đan Mạch và Phái đoàn doanh nghiệp đã về thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam. Tháp tùng Công nương có Đoàn phóng viên, báo chí của Đan Mạch đến từ các kênh truyền hình, báo, tạp chí lớn của Đan Mạch về làm việc, thực hiện ghi hình tại tỉnh.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực này. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là vai trò của cơ quan tham mưu (Sở Thông tin và Truyền thông) đối với hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan như Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam./.​