Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng vốn đầu tư phát triển quý I đạt gần 6.400 tỷ đồng

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Tổng vốn đầu tư phát triển quý I đạt gần 6.400 tỷ đồng
Gần 6.400 tỷ đồng là tổng số vốn đầu tư từ toàn xã hội của Hà Nam được thực hiện trong I/2018, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, vốn khu vực nhà nước trên 1.200 tỷ đồng, vốn khu vực ngoài nhà nước gần 3.400 tỷ đồng, vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên 1.700 tỷ đồng.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư phát triển thuộc vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong quý I ước đạt 324,77 tỷ đồng, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tập trung vào các dự án trọng tâm như: Tuyến đường nối 02 cao tốc; tuyến đường T1, T3; tuyến đường nối Ba Sao - Bái Đính, sân golf Ba Sao… Công tác giải ngân thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản được rà soát, kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo thanh toán vốn cho khối lượng hoàn thành đầy đủ./.
Theo Báo Hà Nam