Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư tại kỳ họp thứ mười sáu - kỳ họp cuối năm 2023, H...

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư tại kỳ họp thứ mười sáu - kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX
Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười sáu - kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX.

1. Cử tri ý kiến

Cử tri phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên đề nghị tỉnh sớm có giải pháp khắc phục tình trạng một số dự án đầu tư trên địa bàn chưa hiệu quả, gây lãng phí như dự án Hà Hoa Tiên...

Trả lời

Thời gian qua, Hà Nam đã thực hiện cải thiện môi trường đầu tư góp phần thu hút đầu tư đối với các dự án từ khu vực ngoài nhà nước hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh và tiếp tục được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo ý kiến cử tri có một số dự án đầu tư trên địa bàn chưa hiệu quả, gây lãng phí như dự án Hà Hoa Tiên, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành phối hợp, báo cáo Tổ công tác liên ngành của Thanh tra Chính phủ (tại Quyết định số 294/QĐ-TTCP ngày 01/6/2021) về việc thực hiện rà soát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Hà Nam (trong đó có dự án Hà Hoa Tiên) để báo cáo Chính phủ. Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp rà soát các vấn đề có liên quan để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất của dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Cử tri ý kiến

Cử tri thị trấn Quế, xã Khả Phong, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng; phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên; xã Công Lý, huyện Lý Nhân đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí tu sửa các nhà văn hoá thôn, tổ dân phố không sáp nhập trên địa bàn và tăng mức hỗ trợ cho các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Đồng thời hỗ trợ kinh phí đầu tư các thiết chế thể thao ngoài trời cho các thôn, tổ dân phố đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

Trả lời

 Đối với nội dung đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí tu sửa các nhà văn hoá thôn, tổ dân phố không sáp nhập trên địa bàn và tăng mức hỗ trợ cho các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố:

Thực hiện Nghị quyết 39/2019 ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh, tính từ ngày 01/01/2020 đến nay, đã có trên 90 nhà văn hóa được hỗ trợ đầu tư xây dựng mới và cải tạo sửa chữa với tổng kinh phí được hỗ trợ là 9.460 triệu đồng, trong đó hỗ trợ xây dựng mới 21 nhà văn hóa với tổng kinh phí là 3.700 triệu đồng, hỗ trợ cải tạo, sửa chữa 69 nhà văn hóa với tổng kinh phí 5.760 là triệu đồng. Trong đó, trên địa bàn huyện Bình Lục đã thực hiện hỗ trợ xây dựng mới đối với 02 nhà văn hóa thôn loại 1 và cải tạo, sửa chữa 04 nhà văn hóa thôn loại 1 và loại 2.

Đối với nội dung đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí tu sửa các nhà văn hoá thôn, tổ dân phố không sáp nhập trên địa bàn chưa thuộc diện hỗ trợ tại Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có báo cáo cụ thể về khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị đối với nhà văn hóa thôn, tổ dân phố không thuộc diện sáp nhập để tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ.

Ngoài ra, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân, căn cứ vào nguồn ngân sách tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện rà soát, nghiên cứu, nâng mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo sửa chữa các nhà văn hóa thôn xóm sau sáp nhập và bổ sung việc hỗ trợ đối với các nhà văn hóa không thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh. Dự kiến thời gian thực hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền để trình HĐND tỉnh trong năm 2024.

Đối với đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư các thiết chế thể thao ngoài trời cho các thôn, tổ dân phố đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao: Hàng năm căn cứ vào nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn theo Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh; căn cứ đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho các công trình dự án (đã được bố trí trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025: 400 tỷ đồng). Năm 2023, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 80 tỷ đồng và năm 2024 dự kiến bố trí 80 tỷ đồng cho các công trình xây dựng nông thôn mới của các huyện, thị xã, thành phố theo đề nghị của các địa phương.

3. Cử tri ý kiến

Cử tri tổ dân phố Kim Hòa, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên đề nghị cấp có thẩm quyền có giải pháp để sớm triển khai đưa dự án xây dựng khu đô thị đại học Nam Cao đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Trả lời

Hiện nay, UBND tỉnh đang tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung trong Khu Đại học Nam Cao nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án trong khu triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư các cơ sở giáo dục đào tạo theo mục tiêu phát triển khu đại học đề ra. Trong đó, các dự án hạ tầng kỹ thuật khu đại học Nam Cao giai đoạn 1, giai đoạn 2, đường Lê Công Thanh giai đoạn 3... đã cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng một số tuyến đường trục chính, kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng trong khu vực. Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ, thu hút lựa chọn nhà đầu tư phát triển các khu chức năng trong khu đại học (khu nhà ở đô thị, dịch vụ thương mại, hạ tầng xã hội ...).

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có số lượng lớn các nhà đầu tư, trường cao đẳng, đại học, dạy nghề khảo sát nghiên cứu đầu tư tại Khu Đại học Nam Cao, trong đó dự án Trường Đại học Xây dựng đã thực hiện hoạt động đào tạo giáo dục Quốc phòng - An ninh cho khoảng 3.600 sinh viên; Dự án của Công ty TNHH Giáo dục FPT đã thực hiện tuyển sinh các cấp học từ tháng 8/2023; Trường Đại học Kinh kế quốc dân đã được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Cơ sở 2, hiện tại trường đang hoàn thiện Đề án thành lập Cơ sở 2 trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Tập đoàn Phenilkaa đã tổ chức báo cáo UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trường Đại học Phenikaa tại Khu Đại học Nam Cao; Công ty cổ phần Hoàng Sơn, Công ty Cổ phần đầu tư đô thị và Khu công nghiệp - Sông Đà 7 đang tổ chức khảo sát nghiên cứu đầu tư dự án trường nghề chất lượng cao.

Trong thời gian tới, để sớm triển khai đưa dự án đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung tham mưu cấp thẩm quyền:

Tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư, các trường đang đầu tư tại Khu Đại học Nam Cao thực hiện triển khai dự án đúng tiến độ đã cam kết. Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh chấm dứt thực hiện đối với những dự án chậm, không triển khai theo kế hoạch để tạo điều kiện cho nhà đầu tư khác vào nghiên cứu đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đáp ứng các mục tiêu đã đề ra (đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng cũng như công tác quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng để quyết toán dự án). Tiếp tục bố trí nguồn vốn để hoàn thành các tuyến đường có tính chất kết nối và các dự án hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các dự án, đặc biệt là dự án Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Công ty Cổ phần Giáo dục FPT và các cơ sở giáo dục đào tạo khác đã và đang đăng ký thực hiện trong khu./.​