Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình n...

Triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2022
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, Ban Chỉ đạo Công tác dân số và phát triển tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-BCĐ ngày 26/5/2022 về việc triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình (SKSS, KHHGĐ) năm 2022. Đây là một trong những giải pháp thực hiện hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới.

Theo đó, chiến dịch truyền thông lồng ghép năm 2022 được triển khai tại 100% xã, phường, thị trấn của 06 huyện, thị xã, thành phố trong 02 đợt/năm, mỗi đợt từ 02- 03 ngày/xã. Đợt 1 tổ chức tại 70% số xã của cấp huyện, kết thúc trước ngày 31/7/2022. Đợt 2 được tổ chức tại các xã còn lại và các xã chưa hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch đợt 1, bắt đầu từ tháng 9/2022 và kết thúc trước ngày 31/10/2022. Phấn đấu kết thúc chiến dịch đảm bảo trên 95% số phụ nữ mang thai được cán bộ y tế khám và cung cấp thông tin, tư vấn về chăm sóc trước, trong và sau khi sinh; trên 70% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về SKSS, KHHGĐ và được tiếp cận với các phương tiện tránh thai hiện đại, sản phẩm dịch vụ chăm sóc SKSS theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Xem chi tiết Kế hoạch số 45/KH-BCĐ tại đây.

25.5.KH Chiến dịch truyền thông, chăm sóc SKSS 2022.pdf