Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử kh...

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
Ngày 09 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 611/UBND-GTXD về việc triển khai thực hiện Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch Uỷ  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí; đồng thời vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và trang thông tin của cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự đồng thuận để người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ thu phí ETC, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công.

3. Sở Giao thông vận tải: Rà soát, vận động các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh triển khai dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô của đơn vị để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua trạm thu phí; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí ETC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này và các văn bản liên quan; tham mưu, báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có)./.