Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 15/12/2022, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị Công bố triển khai Chương trình Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, Cục Thuế tỉnh Hà Nam chính thức triển khai Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Để các tổ chức, doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh nắm bắt các thông tin về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, Cục Thuế tỉnh Hà Nam phổ biến một số nội dung quy định, hướng dẫn về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Xem chi tiết tại đây PHU LUC TUYEN TRUYEN_signed.pdf