Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Chiều ngày 09/12/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Dự hội nghị có ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy -Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị của trung ương đóng trên địa bàn; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã…

z3946557576597_888c839663e3.jpg 

Đại biểu dự hội nghị

Năm 2022, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, toàn diện của Tỉnh uỷ, sự giám sát hiệu quả của HĐND tỉnh, sự điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 10,82%, vượt kế hoạch, là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng, thứ 12 toàn quốc. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, du lịch, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khá, sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, vui chơi giải trí đã hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới; văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Quốc phòng được củng cố vững chắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số địa phương, đơn vị chậm tiến độ; thu cân đối ngân sách của tỉnh giảm so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp khó khăn; số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ;  công tác quy hoạch còn chậm, chưa đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn khó khăn; tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và giải ngân chậm; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới còn hạn chế; xử lý nợ đọng xây dựng nông thôn mới còn chậm; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường còn hạn chế…

 DSC_7449.jpg
​Ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị

Năm 2023 dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Ở trong nước, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản gặp nhiều khó khăn; dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp: Triển khai hiệu quả 03 khâu đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; phát triển toàn diện, hiệu quả các ngành kinh tế; làm tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị; quản lý thu chi ngân sách hiệu quả, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./.