Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Triển khai Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngày 14/8/2020, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 3501/CT-TTHTNNT về việc triển khai Nghị quyết số 84/NQ-CP.

Xem chi tiết tại đây.