Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai phần mềm của Bộ Công an về quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch trên địa bàn tỉnh

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Triển khai phần mềm của Bộ Công an về quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch trên địa bàn tỉnh
Để thực hiện việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP được thuận lợi, đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách trái pháp luật, đồng thời quản lý chặt chẽ di biến động dân cư thời điểm dịch bệnh Covid-19, Bộ Công an đã nghiên cứu và triển khai giải pháp quản lý di biến động dân cư và hỗ trợ nhập thông tin, quản lý đối tượng thuộc diện trợ cấp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên nền tảng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để tăng cường công tác quản lý di biến động dân cư, nhất là các trường hợp đi về từ vùng dịch, đồng thời hỗ trợ, quản lý hiệu quả các đối tượng thuộc diện trợ cấp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 2434/UBND-NC về việc tăng cường quản lý di biến động dân cư và các đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở về việc chủ động khai báo thông tin trên phần mềm của Bộ Công an về quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch trên địa bàn tỉnh và tờ khai y tế để người dân biết và thực hiện, địa chỉ: Người dùng cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử VNEID trên hệ điều hành Android (tải từ CH play) và iOS (tải từ app store). Hoặc truy cập vào địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cung cấp danh sách các đối tượng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP cho lực lượng Công an cùng cấp để thực hiện cập nhật thông tin, quản lý đối tượng trên nền tảng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an tỉnh chủ trì triển khai phần mềm của Bộ Công an về quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân kê khai tờ khai y tế. Căn cứ danh sách các đối tượng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cung cấp, chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo tình hình thực tế, phối hợp chính quyền địa phương bảo đảm an ninh, trật tự khu vực tổ chức phát tiền trợ cấp cho các đối tượng được nhận hỗ trợ.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã, các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, triển khai phần mềm của Bộ Công an về quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch và yêu cầu công dân khai tờ khai y tế trước khi di chuyển ra khỏi địa bàn. Cung cấp danh sách đối tượng nhận trợ cấp cho lực lượng Công an để cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực tổ chức phát tiền trợ cấp cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP./.​