Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Phủ Lý

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Phủ Lý
Để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Phủ Lý, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, ngày 13/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2383/UBND-KGVX về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập các ổ dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Phủ Lý, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, không để lây lan trên diện rộng.

2. Sở Y tế chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng dịch, dập dịch bệnh Sốt xuất huyết hiệu quả, nhất là các ổ dịch ghi nhận tại các phường trung tâm thành phố Phủ Lý./.