Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh phải nộp

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh phải nộp
Ngày 24/4/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1482/TCT-KK, Công văn số 1483/TCT-KK về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID).

Theo đó, kể từ ngày 10/5/2023, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (bao gồm: dịch vụ Thuế điện tử (eTax) phân hệ doanh nghiệp, cá nhân; dịch vụ Thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile)) nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ thuế, lập Giấy nộp tiền vào NSNN theo ID khoản phải nộp, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo ID khoản phải nộp.

Cục Thuế tỉnh Hà Nam cung cấp thông tin đến người nộp thuế trên địa bàn được biết và sử dụng ID khoản phải nộp để thực hiện các thủ tục thu nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Xem chi tiết tại đây 

Phụ lục I - Nội dung triển khai_signed.pdf

Phụ lục II - Tài liệu hướng dẫn NNT ve trien khai thu nop thue theo ma dinh danh khoan phai nop_signed.pdf

​