Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa
Sở Giao thông Vận tải ban hành Công văn số 1469/SGTVT-QLVT-PTNL về việc triển khai phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.

Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo một số nội dung sau:

 1. Hệ thống cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QRCode trên địa chỉ: http://luongxanh.drvn.gov.vn sẽ không tiếp nhận đăng ký và cập nhật thông tin từ 18h00 ngày 26/8/2021.

2. Để đăng ký mới, đề nghị các đơn vị vận tải trên địa bàn truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn. Sau khi nhận được mã QR Code mới, đề nghị in và dán lên xe.

3. Các xe đã được cấp mã QR Code trước thời điểm 18h00' ngày 26/8/2021 tiếp tục được sử dụng đến khi hết hiệu lực. Sau khi hết hiệu lực đề nghị truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn để cập nhật thông tin và để nhận mã QR Code mới. Sau khi nhận được mã QR Code mới, đề nghị in và dán lên xe.

(Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa theo Công văn số 1455/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 26/8/2021 của Sở GTVT Hà Nam)

4. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn về việc vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid- 19./.​