Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Hà Nam ra nước ngoài theo cách làm mới năm 2023

Tin theo lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch  
Truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Hà Nam ra nước ngoài theo cách làm mới năm 2023
Ngày 11/5/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 898/KH-UBND về truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Hà Nam ra nước ngoài theo cách làm mới năm 2023.