Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2221/KH-UBND Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết Kế hoạch số 2221/KH-UBND tại đây 18. KH truyền thông về CT MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam (1).pdf