Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyển chọn lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc năm 2019

Thông tin lao động, việc làm  
Tuyển chọn lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc năm 2019
Ngày 26/3/2019, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 774/KH-UBND tuyển chọn lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc năm 2019.

Theo đó, người lao động trong độ tuổi từ 30 đến 55, cả nam và nữ, sinh sống tại tỉnh Hà Nam có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú hợp pháp, không có tiền án và không thuộc diện chưa được xuất cảnh Việt Nam, có đủ sức khỏe để đi làm việc tại nước ngoài. Dự kiến tuyển chọn khoảng 100 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, chia làm 02 đợt.

Thời gian đưa lao động đi Hàn Quốc: Đợt 1 dự kiến xuất cảnh vào tháng 4/2019, số lượng khoảng 30 - 50 lao động; đợt 2 dự kiến xuất cảnh vào tháng 7/2019, số lượng khoảng 20 - 50 lao động. Tổng chi phí hành chính cho người lao động đi làm việc thời vụ tại Quận Bonghwa-gun tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc phải đóng số tiền là: 20.030.000 đồng (Hai mươi triệu không trăm ba mươi nghìn đồng).

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.