Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2023

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2023
Ngày 08/3/2023, Trung tâm Lao động nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 150/TTLĐNN-TCLĐ về việc phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2023.
Xem chi tại đây document (3).pdf