Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Vừa qua, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 3036/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong năm 2023, trong đó tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết dương lịch, Tết âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường.

Cùng với đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 được tổ chức từ mùa mua sắm cuối năm 2022, tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2023 với chủ đề: “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn".

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1409/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện: Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; các hoạt động liên quan đến chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn"; chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền của người tiêu dùng và nghĩa vụ của doanh nghiệp; các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng: Hỗ trợ bảo hành sản phẩm, hỗ trợ, tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại và các hoạt động tri ân khác; các chương trình ký kết, cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng; tuyên dương các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho công tác, các hoạt động, mô hình thực hiện tốt và hiệu quả, các doanh nghiệp có nhiều hoạt động hướng tới người tiêu dùng.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện.

Một số nội dung tuyên truyền Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023:

- Thông tin minh bạch

- Tiêu dùng an toàn.

- An toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trực tuyến.

- Người tiêu dùng có quyền được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tinkhi giao dịch.

- Hãy bảo vệ thông tin của người tiêu dùng.

- Xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến minh bạch, công bằng và an toàn cho người tiêu dùng.

- Đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt, thúc đẩy sản xuất phát triển. 

- Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững.

- Không sản xuất và tiêu dùng sản phẩm có hại cho sức khỏe và môi trường.

- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

- Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững.

- Người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường.

- 1800-6838 - Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc.​