Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Thực hiện Kế hoạch số 1668/KH-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Hà Nam, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 1668/KH-UBND ngày 07/7/2021 đạt chất lượng, hiệu quả.
Tin liên quan