Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền công tác phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền công tác phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3049/UBND-VXNV ngày 11/11/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ngày 14/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1316/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền công tác phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế về công tác phòng, chống các dịch bệnh: Covid-19, Sốt xuất huyết Dengue, Adeno, Cúm mùa, Đậu mùa khỉ… nhất là sắp tới thời tiết hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường thuận lợi cho vi rút dịch bệnh lây lan, phát triển.  Tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 kịp thời, đầy đủ theo công thức “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác"; đặc biệt chú trọng truyền thông tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm đủ 02 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và hình thành thói quen áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; vận động người dân chủ động, tự giác, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện./.

​