Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Tuyên truyền đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp
Ngày 25/10/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1739/LĐTBXH-VLATLĐ về việc thông tin, tuyên truyền đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp.

Theo đó, người lao động đăng ký tham gia Chương trình EPS sẽ phải tham dự 2 vòng thi, bao gồm:

Vòng 1: Thi năng lực tiếng Hàn (EPS –TOPIK).

Vòng 2: Kiểm tra tay nghề.

Chỉ những người đạt yêu cầu qua vòng 1 mới được tham dự vòng 2. Người lao động đạt yêu cầu qua cả 2 vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải Công văn này.

Xem chi tiết Công văn số 1739/LĐTBXH-VLATLĐ tại đây! CV 1739.signed.pdf