Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật thuế

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật thuế

Để hoạt động thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngày Pháp luật Tài chính năm 2021 đem lại hiệu quả thiết thực, phát huy vai trò tích cực giúp nâng cao kiến thức pháp luật nói chung và pháp luật thuế nói riêng cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, là cơ sở để cộng đồng người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế trên địa bàn toàn tỉnh,

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam giới thiệu một số nội dung mới tại: Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.