Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện sơ kết công tác thu ngân sách 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
UBND huyện sơ kết công tác thu ngân sách 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày 11/7/2019, UBND huyện Kim Bảng sơ kết công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.