Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND Thành phố Phủ Lý triển khai xây dựng Đề án “Đề nghị công nhận Thành phố Phủ Lý đạt tiêu chí đô thị loại II”

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thị xã, Thành phố  
UBND Thành phố Phủ Lý triển khai xây dựng Đề án “Đề nghị công nhận Thành phố Phủ Lý đạt tiêu chí đô thị loại II”
Chiều ngày 27/3/2018, UBND Thành phố Phủ Lý triển khai xây dựng Đề án “Đề nghị công nhận Thành phố  Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại II”.