Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh nghe báo cáo đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030

Tin theo lĩnh vực Xây dựng  
UBND tỉnh nghe báo cáo đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030
Sáng 10/9, UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030. Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến 2030 mở rộng vùng phục vụ từ hệ thống cấp nước tập trung với đô thị đạt 100% giai đoạn sau năm 2020; nông thôn 95% vào năm 2020 và 100% giai đoạn đến 2030. 

Về giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch, đến năm 2020 đạt dưới 20% đối với đô thị loại IV trở lên; dưới 25% đối với đô thị loại V; đến năm 2030 đạt dưới 15% tại tất cả các đô thị. Các Khu công nghiệp được cấp nước đầy đủ theo yêu cầu áp lực và lưu lượng. 

Đồ án cũng đánh giá cụ thể về nguồn nước, hiện trạng hệ thống cấp nước trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời đưa ra các chỉ tiêu, dự báo nhu cầu cấp nước và sử dụng nước của tỉnh. Theo đó, đến năm 2020 toàn tỉnh cần 230 nghìn m3/ngày đêm, năm 2030 cần 390 nghìn m3/ngày đêm.

Về nguồn nước của tỉnh, nước mặt chiếm 95%, lấy từ các sông trên địa bàn, nước ngầm 5% cấp cho công nghiệp. Trong lựa chọn nguồn nước, tập trung vào nước mặt sông Hồng, với sông Đáy lấy từ các điểm trên địa bàn huyện Kim Bảng, có khả năng khai thác đến 100 nghìn m3/ngày đêm… 

Quy hoạch vùng cấp nước của tỉnh, đơn vị tư vấn đưa ra 3 phương án dựa trên việc phân vùng cấp nước, nguồn nước, phát triển các nhà máy nước, mạng lưới cấp nước và nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, có sự so sánh về ưu và nhược điểm của mỗi phương án.

toan hn (tin thu thap).png

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành chức năng và các địa phương nêu ý kiến tập trung vào một số nội dung chính: Đồ án cần tính toán kỹ để không lãng phí các nhà máy nước đã được đầu tư; đánh giá đầy đủ, sát thực tế hơn về các thông tin liên quan đến chất lượng, nhu cầu sử dụng nước của tỉnh đến năm 2030, nhất là những khu vực đặc thù; mở ra hướng mới khơi thông đập Vĩnh Trụ để nhập nước sông Hồng qua Cụm công trình đầu mối Tắc Giang vào sông Châu cung cấp cho các nhà máy nước sạch trên địa bàn…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nêu rõ: Đồ án quy hoạch cấp nước vùng Hà Nam đến năm 2030 giúp cơ quan quản lý có sự đánh giá đúng, thực hiện đáp ứng nhu cầu nước sạch cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Bản đồ án đã được chuẩn bị khá kỹ, kể cả những thông số được đưa ra. Yêu cầu của đồ án là phải thể hiện được tầm nhìn, để đến năm 2030 mọi người dân trong tỉnh, các khu công nghiệp… phải được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ y tế. Đối với các nhà máy nước sạch tập trung còn nhỏ lẻ, chất lượng kém, cần có lộ trình, giải pháp nâng cao chất lượng để đạt được mục tiêu đề ra.

Về phía cơ quan chủ trì và đơn vị tư vấn cần tiếp thu các ý kiến trong hội nghị để có bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện đồ án. Cụ thể, về mục tiêu cần nêu cụ thể chất lượng nguồn nước; đảm bảo đủ số lượng và chất lượng nước đáp ứng nhu cầu sử dụng. Lưu ý khảo sát nhu cầu sử dụng nước đến năm 2030 sát thực tế hơn nữa để có chiến lược đầu tư. Đồng thời, cập nhật, bổ sung các quy hoạch của tỉnh để việc làm đồ án quy hoạch cấp nước có sự đồng bộ trong quá trình phát triển.

Trong đồ án cần quan tâm phân kỳ đầu tư từng giai đoạn, có sự kết nối liên thông giữa các nhà máy cấp nước tập trung… Thống nhất chọn phương án 3 để điều chỉnh, bổ sung đầy đủ. Sau hội nghị Sở Xây dựng tiếp tục chịu trách nhiệm cùng tư vấn hoàn thiện đồ án quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030.


Theo Báo Hà Nam điện tử