Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
UBND tỉnh phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019
Sáng ngày 23/01/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2018; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng…

Năm 2018, phong trào thi đua của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện, phát triển cả chiều rộng và bề sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Từ trong các phong trào thi đua nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Việc bình xét khen thưởng cơ bản đảm bảo tính chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng thủ tục quy trình, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là đối với trường hợp đề nghị khen thưởng đột xuất, khen thưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Kết quả, khen thưởng thường xuyên chiếm tỷ lệ 38%; khen chuyên đề, đột xuất 61,9%; khen thưởng thành tích kháng chiến 0,1%. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy làm công tác TĐKT từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn, chất lượng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu được giao. Trong năm 2018, có 05 tập thể được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua; 72 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 149 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng; 27 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam; 02 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và nhiều tập thể, cá nhân được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương các hạng, Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen chuyên đề…

bac-dong-sua.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục, năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần hoàn thành tiến độ các tiêu chí đã đề ra; đẩy mạnh Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và Phong trào “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Cùng với đó đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực; đổi mới nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo việc khen thưởng được chính xác, công khai, công bằng, minh bạch…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với chủ đề : “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc” với phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị mình, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo động lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.   

bac-khang-sua.jpg

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018 được các cấp biểu dương khen thưởng.

tang-co-sua.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc tiêu biểu năm 2018

Ngay sau phát động của Chủ tịch UBND tỉnh, các trưởng khối thi đua đã cam kết và ký giao ước thi đua năm 2019.

ky-ket-sua.jpg

         Các trưởng khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2019