Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh thảo luận các chương trình, đề án trong chương trình công tác

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
UBND tỉnh thảo luận các chương trình, đề án trong chương trình công tác
Sáng ngày 05/4/2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận dự thảo: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Báo cáo quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Tham dự phiên họp còn có ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã…
IMG_3411.jpg
Toàn cảnh phiên họp

Để tổ chức thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, giai đoạn 2021 - 2025 với những nội dung: Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực. Cụ thể là đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại; tập trung dồn đổi, tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; chủ động phòng, chống thiên tai dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới bền vững.

Mục tiêu chương trình hành động đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá chủ yếu: Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập suốt đời. Nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo nghề, phát triển các cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao. Đổi mới phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, khách quan, nâng cao chất lượng. Tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm, có tác động lớn đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, dịch vụ - thương mại, logistics...tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế, xã hội với tốc độ cao, bền vững.

DSC_7837.jpg
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận, cho ý kiến tại nội dung này, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Chương trình hành động, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến để hoàn thiện về bố cục, kết cấu dự thảo; bổ sung, làm rõ thêm các nhiệm vụ trên lĩnh vực nông nghiệp, y tế, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh địa phương...

Phát biểu chỉ đạo nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, giai đoạn 2021 - 2025 là nhiệm vụ lớn cho cả một nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, các ngành và địa phương cần bám sát 12 định hướng phát triển, 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tỉnh. Đối với các ngành và địa phương cần đề ra giải pháp toàn khóa, từng năm và tìm ra nút thắt để tháo gỡ nhằm tạo ra khâu đột phá để phát triển. Về xây dựng kế hoạch cụ thể, việc xây dựng phải rõ, tách ra nhiệm vụ từng ngành, từng địa phương để làm căn cứ triển khai hiệu quả. Sau hội nghị này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo của các ngành và địa phương để hoàn thiện chương trình hành động, trình cấp trên xem xét thông qua.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đối với Dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Với 03 chương, 09 điều, dự thảo quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam, không áp dụng cho các hình thức đấu giá khác. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định cụ thể về nguyên tắc thực hiện, khu vực thực hiện dự án; quản lý thực hiện dự án; các bước thực hiện dự án; thủ tục, thời gian, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan và quy định về tổ chức thực hiện.

IMG_3406.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận dự thảo quy định trên, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến đóng góp của các ngành và địa phương để hoàn thiện quy chế. Quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh khi các địa phương cho đấu giá quyền sử dụng đất phải thu được ngân sách, tránh tình trạng đấu giá không đủ tổng chi phí đầu tư hạ tầng; xây dựng khu đấu giá phải đầy đủ về hạ tầng, không để tình trạng khi dân đến làm nhà ở thiếu các hạng mục, ảnh hưởng đến quyền lợi người đấu giá.

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam. Dự thảo Quy chế được xây dựng với 04 chương, 23 điều, quy định về các hoạt động kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu.

Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của các ngành để hoàn thiện quy chế./.​