Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh
Chiều ngày 14/9/2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 4) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_6852.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị còn có Thường trực HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã…

Hội nghị đã thảo luận dự thảo Tờ trình và Nghị quyết (NQ) quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. Theo đó, việc xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 đảm bảo cho các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố có đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, các chế độ an sinh xã hội; ưu tiên bố trí kinh phí cho lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, y tế. Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024, kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025. Thúc đẩy từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước và nợ công theo NQ số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị… Định mức phân bổ chi thường xuyên được xác định trên cơ sở các tiêu chí chính như: Biên chế, dân số, giường bệnh, học sinh. Định mức phân bổ chi thường xuyên cho các lĩnh vực chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước đảm bảo chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ và mức tiền lương… Tờ trình và NQ cũng quy định rõ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách đối với cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã…

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Tài chính tiếp thu ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện các dự thảo Tờ trình, NQ trình hội nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

DSC04637.jpg
Ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình và dự thảo NQ về hỗ trợ vốn đầu tư ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án đầu tư do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh thực hiện; dự án đầu tư do cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư; Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2); Chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. Theo dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn tới của Trung ương dự kiến trên 14.300 tỷ đồng, của tỉnh dự kiến hơn 24.000 tỷ đồng (trong đó, tỉnh quản lý trên 14.226 tỷ đồng; cấp huyện quản lý trên 8.242 tỷ đồng; cấp xã quản lý trên 1.634 tỷ đồng).

DSC04639.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận hội nghị

Cho ý kiến chỉ đạo nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị các địa phương đánh giá lại các dự án đấu giá đất có khả thi trong thời gian tới để có thêm nguồn lực đầu tư cho các dự án y tế, giáo dục, đô thị. Các địa phương cần ưu tiên vốn đầu tư các dự án khả thi đã có chủ trương đầu tư, đặc biệt ưu tiên các dự án đã đấu thầu, đã phê duyệt đồ án 1/500. Nguyên tắc ưu tiên dành trả nợ, các công trình giao thông đang dở dang, đầu tư đường 495B để thu hút đầu tư phát triển. Còn lại các dự án liên quan đến vốn trung ương, tỉnh sẽ trình trung ương lựa chọn những dự án đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân trong điều kiện khó khăn vì dịch bệnh. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các Tờ trình và dự thảo NQ gồm: Dự thảo NQ quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên (CTV) dân số trên địa bàn tỉnh; Dự thảo NQ Quy định số lượng, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với nhân viên kỹ thuật cấp xã ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; Dự thảo NQ quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng công an xã bán chuyên trách và mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh; Dự thảo NQ về việc phê duyệt đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2022 - 2025.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các đơn vị chủ trì hoàn thiện các dự thảo NQ, kèm theo bảng dự toán chi phí dự kiến hỗ trợ cho các đối tượng trên, chuẩn bị nội dung để báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.