Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh thảo luận dự thảo một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền về lĩnh vực kế hoạch - đầu tư

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
UBND tỉnh thảo luận dự thảo một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền về lĩnh vực kế hoạch - đầu tư
Sáng ngày 21/7/2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận dự thảo Quyết định quy định Tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư vào tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trình tự phối hợp giải quyết thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất và quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Ông Nguyễn Anh Chức - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

IMG_5832.jpg
Toàn cảnh phiên họp

Dự phiên họp còn có các lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương trong tỉnh…

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Dự thảo Quyết định quy định Tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư vào tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 được bố cục gồm 3 chương, 6 điều, quy định cụ thể về đối tượng điều chỉnh, phạm vi áp dụng, nguyên tắc chung, tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư; danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư; danh mục các dự án không thu hút đầu tư; tổ chức thực hiện. Theo đó, ngoài các tiêu chí về quy hoạch, môi trường, công nghệ, năng lực tài chính, nhà đầu tư không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật khác liên quan thì 2 tiêu chí quan trọng nhất để lựa chọn các dự án đầu tư mới trên địa bàn được xác định là: Hiệu quả sử dụng đất (suất đầu tư) và hiệu quả kinh tế - xã hội. Cụ thể, đề nghị áp dụng suất đầu tư tối thiểu, số nộp ngân sách tối thiểu đối với dự án đầu tư theo từng nhóm ngành, lĩnh vực như điện, điện tử; chế biến thực phẩm, đồ uống; du lịch, dịch vụ thương mại; vật liệu xây dựng…

Đối với các dự án đầu tư điều chỉnh (mở rộng), tiêu chí lựa chọn được xác định là: Dự án đầu tư đang hoạt động phải thực hiện cơ bản phù hợp theo cam kết, nội dung dự án đã đăng ký được cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; dự án đầu tư điều chỉnh (mở rộng) phải đáp ứng các tiêu chí yêu cầu như đối với dự án đầu tư mới.

Ngoài ra, quyết định cũng quy định rõ các tiêu chí khuyến khích: Dự án sử dụng công nghệ hiện đại, có tỷ lệ nội địa hóa cao, tác động lan tỏa, nộp ngân sách lớn, đặc biệt là dự án sản xuất ô tô, xe máy, dự án trong lĩnh vực Logistics, du lịch cộng đồng; dự án của các nhà đầu tư có thương hiệu toàn cầu, có năng lực tài chính lớn, đầu tư ổn định, lâu dài có tính liên kết và khả năng thu hút các nhà đầu tư sản xuất các sản phẩm phụ trợ; nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân cam kết thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Hà Nam; nhà đầu tư cam kết thành lập các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp phù hợp theo quy định hiện hành; nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ không hoàn lại việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án; nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ đào tạo nghề và sử dụng lao động đối với những hộ dân bị thu hồi đất trong khu vực dự án…

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành quyết định. Các ý kiến cũng tập trung thảo luận, làm rõ thêm đối tượng, phạm vi áp dụng; quy định về tiêu chí hiệu quả sử dụng đất (suất đầu tư), hiệu quả về kinh tế (nộp ngân sách nhà nước) theo từng nhóm ngành, lĩnh vực cụ thể; đề nghị bổ sung dự án bãi chứa nguyên vật liệu vào danh mục dự án không thu hút đầu tư…

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo quyết định. Trong đó, lưu ý xem xét kỹ căn cứ pháp lý để xây dựng quy định này; bám sát định hướng thu hút đầu tư; sắp xếp lại bố cục dự thảo quyết định hợp lý, ngắn gọn hơn. Trong tổ chức thực hiện cần xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị và các ngành liên quan, đảm bảo quyết định được ban hành đúng quy định của pháp luật, thuận lợi trong tổ chức thực hiện, góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo vệ môi trường, cải thiện các vấn đề xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn…

Dự thảo Quyết định ban hành quy định về trình tự phối hợp giải quyết thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất và quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam gồm 4 chương, 13 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện, cơ chế phối hợp và trình tự thực hiện các thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất và quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Dự thảo cũng quy định cụ thể về thủ tục thực hiện dự án đầu tư đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; thủ tục chấp thuận nhà đầu tư; thủ tục chấp thuận dự án đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; các quy định quản lý nhà nước về đầu tư như trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư; việc giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo hoạt động đầu tư…

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu để đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo quyết định. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quyết định, báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp tiếp theo./.