Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh tiếp tục thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp chuyên đề năm 2024

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
UBND tỉnh tiếp tục thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp chuyên đề năm 2024
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 26/3/2024, UBND tỉnh tiếp tục thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp chuyên đề năm 2024, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

20240326154627-74chieu.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy chủ trì phiên họp

Dự phiên họp có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, BQL các Khu Công nghiệp tỉnh, BQL Khu đại học Nam Cao, BQL dự án Đầu tư xây dựng tỉnh…

DSC_1433.jpg

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày các tờ trình và dự thảo Nghị quyết

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, huyện Thanh Liêm trình các tờ trình và dự thảo: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2024; Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về phương án sử dụng số tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2); Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam…

DSC_1466.jpgChủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận phiên họp

​Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh: UBND tỉnh thống nhất các nội dung trên trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh năm 2024. Đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2023-2025,  các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát lại tỷ lệ dôi dư, báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các tờ trình, gửi Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh xem xét, thẩm định để trình kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh...

                       Phạm Nga


Tin liên quan