Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; Công văn số 5893/BYT-DP ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19; Công văn số 2760/BTTTT-TTH ngày 23/7/2021 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc hướng dẫn ứng dụng công nghệ để triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các địa phương.

Để triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 theo Kế hoạch số 2059/KH-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh trong thời gian tới đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả, đặc biệt là đảm bảo an toàn tiêm chủng và trả kết quả nhanh chóng, Sở Y tế đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo thực hiện nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, bộ phận, các đơn vị thuộc/trực thuộc quản lý, nhất là đối với các doanh nghiệp cử cán bộ đầu mối thực hiện nghiêm việc đăng ký đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 qua hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn  hoặc yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên, công nhân, người lao động cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử" trên điện thoại thông minh (Android và IOS) và làm theo hướng dẫn trực tuyến hoặc theo hướng dẫn chi tiết gửi kèm.

Lưu ý, thông tin cá nhân phải chính xác, đặc biệt thông tin về Căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, Số thẻ bảo hiểm y tế và số điện thoại liên hệ (mỗi cá nhân chỉ đăng ký một số điện thoại duy nhất để nhận kết quả tiêm chủng trực tuyến).

2. Tích cực tuyên truyền, vận động để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân hiểu rõ, phối hợp tốt với ngành Y tế trong triển khai chiến dịch nhất là đăng ký tiêm chủng qua ứng dụng: “Sổ sức khỏe điện tử" như nêu tại mục trên.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đặc biệt trong thời gian tới, khi số lượng vắc xin được phân bổ nhiều, yêu cầu phải triển khai trên phạm rộng, đối tượng tiêm chủng lớn, Sở Y tế tỉnh Hà Nam chỉ tiếp nhận việc đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 qua Cổng công khai thông tin tiêm chủng hoặc ứng dụng sổ sức khỏe điện tử (Đơn vị, cá nhân nào không đăng ký danh sách chi tiết trên hệ thống trực tuyến, Sở Y tế sẽ không có cơ sở để duyệt đối tượng tiêm, trừ trường hợp đặc biệt).

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử. Xem chi tiết!

Hướng dẫn đăng ký tiêm chủng Covid-19 dành cho cơ quan, tổ chức. Xem chi tiết!