Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban Bầu cử tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Ủy ban Bầu cử tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 04/02/2021, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung và công tác bầu cử. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị còn có Thường trực HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Trưởng các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể là Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh…
TOÀN-CẢNH-UBBC.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đã công bố quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh gồm 22 thành viên; thông qua dự kiến phân công nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban Bầu cử và thành lập các tiểu ban của Ủy ban Bầu cử, tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh. Đồng thời, thông qua dự thảo kế hoạch của Ủy ban Bầu cử tỉnh, triển khai công tác bầu cử; báo cáo về quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; báo cáo sơ bộ kết quả đã triển khai công tác bầu cử.

Theo đó, về phân bổ số lượng, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam khóa XV sẽ có 06 đại biểu; đại biểu HĐND tỉnh là 50 người. Đến nay, 06/06 huyện, thành phố, thị xã đã thành lập Ủy ban Bầu cử cấp huyện, 109/109 xã, phường, thị trấn thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã; phân bổ số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Dự kiến toàn tỉnh có 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử là 03 - 05 đại biểu.  

Trên cơ sở kế hoạch đề ra, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh đã thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh dự kiến thời gian tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 05/02/2021 để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thống kê thôn, tổ dân phố, dự kiến số lượng khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử; kiểm tra rà soát các loại dấu bầu cử, hòm phiếu để có kế hoạch làm bổ sung.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đóng góp ý kiến về kế hoạch triển khai công tác bầu cử; các bước, quy trình hiệp thương, kinh phí phục vụ hoạt động bầu cử, số lượng thành viên tham gia các tổ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; việc phân công nhiệm vụ đúng thành phần; quy chế làm việc của Ủy ban Bầu cử; thành lập tổ giúp việc, tổ công tác Ủy ban Bầu cử tỉnh...

ANH-HUY-PB.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu toàn bộ ý kiến được nêu tại cuộc họp để hoàn thiện các văn bản. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các thành viên của Ủy ban Bầu cử tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã được phân công phụ trách. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm để chỉ đạo tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử phải giữ vững ổn định phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khẩn trương tổ chức tập huấn cho các xã phường, thị trấn về công tác bầu cử; quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ở cơ sở… để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp diễn ra thành công, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.