Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và quy định của UBND tỉnh

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và quy định của UBND tỉnh
Sáng 2/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và Quy định của UBND tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban ngành; các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã và lãnh đạo UBND xã, phường một số địa phương trong tỉnh.
 Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Các đại biểu dự hội nghị.

Hai dự thảo được đưa ra lấy ý kiến phản biện tại hội nghị. Một là, Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ hằng tháng đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hai là, Quy định của UBND tỉnh về tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; ngành đào tạo chuyên môn đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
 Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
 Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Các đại biểu đóng góp ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị quyết, việc ban hành Nghị quyết phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Các ý kiến cũng đề nghị cần quy định cụ thể mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; nâng mức kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã như: Nâng mức phụ cấp cho trưởng, phó đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; nâng mức phụ cấp cho các đoàn, thể của thôn, tổ dân phố; tăng mức phụ cấp cho xã đội phó các xã, phường thị trấn; nâng mức phụ cấp đối với Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam các xã, phường, thị trấn… 

 Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao những ý kiến góp ý của đại biểu tâm huyết, chất lượng, tập trung vào những nhóm nội dung, vấn đề cụ thể. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp chi tiết và đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp với các cơ quan tổ chức nghiên cứu thấu đáo, rà soát kỹ đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đảm bảo quyền, lợi ích của người dân, khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn, để Nghị quyết đi vào cuộc sống.

 Xuân Tuân

Theo baohanam.com.vn

https://baohanam.com.vn/xa-hoi/doan-hoi/-uy-ban-mttq-tinh-to-chuc-hoi-nghi-phan-bien-xa-hoi-du-thao-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-va-quy-dinh-cua-ubnd-tinh-106771.html