Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xét duyệt thuyết minh đề tài Khoa học

Sáng kiến, Chương trình, Đề án, Đề tài nghiên cứu khoa học  
Xét duyệt thuyết minh đề tài Khoa học
Hội đồng Khoa học Công nghệ chuyên ngành tỉnh vừa tổ chức hội nghị xét duyệt thuyết minh đề tài: “ Đánh giá tỷ lệ mắc và kết quả điều trị bệnh Lao kháng thuốc tại tỉnh Hà Nam, năm 2017 - 2019. Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì hội nghị.